Kabanica lektira online dating Wapchat rusex

Rano je ispoljio dar za retoriku i poeziju, pa mu je otac obezbedio obrazovanje u Rimu s nadom da će sin zauzeti važan položaj u državnoj administraciji.Završio je školu i dobio posao u državnoj administraciji, ali ga je on ubrzo napustio i posvetio se poeziji.Pesnici su poletno podržavali Avgustove želje da se obnovi italijanska poljoprivreda, da se potvrdi dostojanstvo Rima i Italije i novi koncept uloge Rima u svetu.

Kabanica lektira online dating

Petnaest knjiga epa može grubo da se podeli u tri celine od po pet knjiga, koje korespondiraju sa epohom bogova, epohom heroja i epohom istorije.

Epoha heroja počinje sa uvođem grada Atine u knjizi Šestoj, a vreme istorije sa uvođenjem Troje u knjizi Jedanaestoj.

Ovidije nije imao ništa protiv da uživa u plodovima mirnodopskog avgustovskog doba, ali mu to nije smetalo da vidi i njegove tamnije strane; s druge strane, ma koliko da Rim u Avgustovo vreme uživa relativno dug period stabilnosti, stalno se strahuje šta će da bude ako se Avgustu što desi, kao i šta će da bude posle Avgusta.

Kako bilo, pesnik je lišen raskoši Rima, prijatelja, avantura, porodice i u samoći izgnanstva nastvlja rad na rukopisu Fasti, koji je ostao nedovršen (stigao je tek do juna), a piše i nova dela: Tristia [Tugovanke], Ibis i Epistolae ex Ponto [Pisma sa Ponta], pa će i deportovani «Mladobosanac» Andrić u toku Prvog svetskog rata, pod Ovidijevim uticajem, da piše svoje lirske zapise Ex Ponoto.

On je veliki znalac čovekovih vrlina i slabosti, motiva i nagona, misli i osećanja, strasti, želja, nada, pobuda i zabluda.

A budući da je mit kristalizacija ljudskog iskustva, on kroz prizmu mita prelama i suvremena mu događanja i sudbine i od njih mesi poetsko tkivo iz kojeg emaniraju usponi i padovi, podvizi i porazi, plemenitost i niskost, dobrota i pakost, eros i tanatos i sve što stoji između ovih krajnosti.

Njegove interpretacije mitova i metamorfoza su i danas sveže i aktuelne.

Svet se preobražava i menja, a Ovidijeva Preobraženja stoje postojano i osvajaju nove prostore.

Ne samo da je otkrio tu istinu: ona postaje okosnica njegovog pesničkog postupka u ovom epu.

Tags: , ,